Leendő elsősök szüleinek

 

Bemutatkoznak a leendő első osztályosok tanítónői

 

Fertői Dalma vagyok, 20 éve dolgozom pedagógusként, 8. éve a „Mezőszélben”.

A mindennapokban arra törekszem, hogy a gyerekekkel és a szülőkkel is egy kölcsönös bizalmon alapuló közvetlen, jó kapcsolat alakuljon ki. Igyekszem nyugodt és barátságos légkört teremteni már az első napoktól, hogy ezzel is megkönnyítsem az óvoda és iskola közötti átmenet nehéz időszakát. Kezdetben sok játékkal, mozgással, mesével ismerjük meg az iskolai szokásokat, a környezetet és egymást. A későbbiekben is nagy hangsúlyt fektetek az élmény alapú tanulásra, játékos formában, sok tevékenységgel, változatos módszerekkel ismerkedünk a betűk, számok világával.

A tanulás mellett, iskolán kívüli programokkal, színház-, mozilátogatás, könyvtári foglalkozásokkal próbáljuk színesebbé tenni a mindennapokat.

A főiskolán ének-zene műveltségterületen végeztem, szabadidőmben és a gyerekekkel is szívesen éneklek, hallgatok zenét. Hiszem, hogy a zene hatására a gyerekek önkifejezése és személyisége is fejlődik.

A napközis tanítóval szorosan együttműködve, közös értékrendszerrel törekszünk tanítványaink következetes nevelésére, s hogy egy összetartó közösségben kiegyensúlyozottan, vidáman éljék meg az iskolai napokat.

A szülőkkel való folyamatos együttműködő kapcsolatot elengedhetetlennek tartom a sikeres nevelés érdekében.

 

Malomsoki Tünde vagyok. Tanító és óvodapedagógus szakon végeztem Szekszárdon. 20. éve dolgozom az iskolában.

Arra törekszem, hogy a Mezőszélben eltöltött idő eredményes, változatos és élvezetes legyen diákjainknak. Ennek érdekében a tanévet kis lépésekkel kezdjük, hogy a gyermekek az átmeneti időszakot zökkenőmentesen éljék meg.

Ismerjék meg egymást, a nevelőket, az intézményünk "útvesztőit", így hangolódjanak rá az iskolás életre.

A gyermekek életkorának megfelelő módszerek, tanulási technikák, praktikák segítenek abban, hogy kisdiákjaink a betűk és a számok országában is eligazodjanak. Nagy gondot fordítunk a tehetséggondozásra és a képességfejlesztésre.

Gyakorlott pedagógusként tudom, hogy a tanulás mellett a játék, az iskolán kívüli programok és foglakozások, a kézműveskedés, adott esetben egy báb elkészítése is összetartó közösséget tud kovácsolni. Kialakul bennük a maguk és mások munkája iránti tisztelet, lehetőségük van arra, hogy átéljék a közös játék örömét, a mások segítésének jó érzését.

Számunkra, mint Örökös Ökoiskola, az egészséges életmódra nevelés, a környezeti nevelés, a környezet védelmére és megóvására nevelés kiemelkedő fontosságú.

Nagyon várom az első találkozást leendő elsőseinkkel.