TÁMOP 3.2.2

JÓ GYAKORLATOK – EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

 1. 1. “Egészségesen élni” (kompetencialapú, komplex program általános iskolában)
 • egyéni készségek fejlesztése
 • egészséget támogató környezet kialakítása
 • helyi közösségi erőforrások mobilizálása
 1. 2.A Jó gyakorlat tulajdonosa:VKI Mezőszél Utcai Iskola 7623 Pécs, Mezőszél utca 1.

Odrobina Zoltán igazgató  (VKI Mezőszél Utcai Általános iskola Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.  , 06-72-512-475)

 1. 3. A megvalósítás helyszíne:

Dél-Dunántúl

Pécs

7623 Pécs, Mezőszél utca 1.

VKI Mezőszél Utcai Iskola

 1. 4. Alkalmazási területe

Kompetenciák: anyanyelvi (kommunikáció)

 • matematikai
 • természettudományos
 • problémamegoldó
 • szociális (együttműködés, tolerancia, kezdeményezőkészség)
 • digitális
 • esztétikai-művészeti
 • hatékony tanulás
 1. Az alkalmazási területek: általános iskola, 6-14 -ig
 2. A program célja:

J. Piaget : „ a személyes cselekvési sémák gondolkodási műveletekké válnak”.

 • az egészséghez szükséges tudás és készségek megszerzése
 • a cselekvésen alapuló egészségtudatos magatartás kialakítása
 • egészség- kockázati tényezők befolyásolása megelőzéssel
 • a helyi közösség erősítése az egészség, mint „érték és eszköz” érdekében – az egészég iránti felelősség, az egészséges életvitel megalapozása

Tanulóközpontú/gyermekközpontú tanulásszervezés és foglalkozások:

Témanap (forgatókönyv, eszköz- és erőforrásigény, szervezés, tapasztalatok)

Célcsoport: osztályoknak, napközis csoportoknak, évfolyamoknak ajánljuk

Hasznosíthatóság: kiválóan alkalmas az információ- gyűjtésre, mérlegelésre, adott témában

való elmélyülésre, kreativitásra, a kooperatív tanulási technikák alkalmazására, a tolerancia és az  együttműködés megtapasztalására

 • Zöldség-gyümölcs
 • Egészséges táplálkozás
 • Másképp főzni
 • A gerinc egészségéért
 • A mozgás öröme (családi program)
 • Sportnap
 • Felkészülés a felnőtt életre

Témahét (forgatókönyv, eszköz- és erőforrásigény, szervezés, tapasztalatok)

Célcsoport: napközis csoportok, felső tagozat vagy minden tanuló számára ajánljuk

Hasznosíthatóság: kiemelten alkalmas a diákoknak egymás megismerésére, a közös élményszerzésre, az együttgondolkodásra

kitűnő lehetőség a szülők, nagyszülők, testvérek bevonására

életmód és szemlélet-formálási lehetőség saját élményen keresztül

 • Művészet – Sport – Egészség
 • Mozduljunk

Projekt (forgatókönyv, eszköz- és erőforrásigény, szervezés, tapasztalatok

Célcsoport: az életkori sajátosságok figyelembe vételével minden tanuló

Hasznosíthatóság: probléma felvetés, körvonalazás, az aktuális helyzet felmérése, a kutatás, cselekvés

A tanulók mérhetik, érzékelhetik a változást a közös munka eredménye, produktuma kiindulópontja, indítója lehet a következő projektnek

 • Energiaegyensúly (életmód: táplálkozás – mozgás)

Kortárs oktatócsoport (szervezés, felkészítés, működtetés, tapasztalatok)

Célcsoport: 7 – 8. évfolyamos érdeklődő diákokkal ajánljuk megalakítani a csoportot, akik szívesen foglalkoznak társaikkal és a kisebbekkel

Hasznosíthatóság: kiválóan alkalmas személyiségfejlesztésre, az együttműködés, a problémamegoldás, a kommunikáció és a tolerancia fejlesztésére

 • Szelektív hulladékgyűjtés témában
 • Egészséges táplálkozás témában

 

A fejlesztés lépései:

 • osztályfőnöki órák témái
 • ételkóstolók
 • témanapok
 • iskolai Egészségkép elkészítése (teljes körű méréssel)
 • Egészségterv
 • belső továbbképzés
 • visszacsatolás az egészségképhez
 • témahét
 • Intézményi Egészségstratégia kidolgozása
 • intézményi stratégia és a programok megvalósítása

Újszerűsége:

Az összegyűlt tapasztalatok, az egymás mellett futó programok, kezdeményezések összerendezése, rendszerbe foglalása (Egészségstratégia).

A tantestületben a szervezeti kultúra fejlesztésének kiváló lehetősége a közös gondolkodás, szervezés, a közös élmény és a mérésekkel visszaigazolható változás.

Értékelés:

 • A programokban résztvevők száma, véleménye.
 • A mérhető mutatók változása.
 • Az emberi kapcsolatok változása
 1. 7. Referenciák:
 • Dán-magyar környezeti nevelési együttműködés (OM, KVM, Fővárosi Önk.)
 • Young Minds program (Universiti College of  Copenhagen, WHO Európai Regionális Központ)
 • Shape Up Europa program (Egészséges Városokért Alapítvány)
 • IDEFICS program (PTE Gyermekklinika)
 • Öko-Iskola (OFI, OM, KvVM)
 • „Hozd a formád Magyarország” (Egészséges Városok Szövetsége)
 1. 8. Humán-erőforrás igény:

Tapasztalataink szerint a téma iránt elkötelezett pedagógusokból munkacsoport

működése a leghatékonyabb.

A munkacsoport mellett

 • az osztályfőnökök
 • a diákönkormányzat segítő tanára
 • a napközis nevelők
 • a szakértőként bevonható szülők
 • a szervezéshez segítőként megnyerhető szülők
Eszközigény: az egyes programoknál megtalálhatók
 
10. Költségek:
 
11. Átvételi feltételek költségvetése:
 
12. A döntésre felhatalmazott személy: