TÁMOP 3.1.7

TÁMOGATÓI OKIRAT


Értesítem, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága a 2011.06.22-én meghirdetett "Referencia- intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészitése" című pályázatot (továbbiakban: Pályázat), a Közreműködő Szervezet elbírálta, és

támogatásra alkalmasnak minősítette.

A támogatás tárgya a "ÖKO-Iskola Intézményi önfejlesztés a gyakorlatban" című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben , rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Pályázatot benyujtó (VÁROSKÖZPONTI ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY) 4 000 000 Ft, azaz négymillió Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásra jogosult, melyet köteles a Pályázatban meghatározott projekt végrahajtására fordítani.

 

A jó gyakorlat átadásának eljárásrendje, partnerek fogadása

A jó gyakorlat átadásának minőségbiztosítása

Eljárásend az intézményi jó gyakorlatok átadására másolata

Referenciaintézményi fejlesztéseket irányító team szervezeti és működési szabályzata

TÁMOP 3.1.7 prezentáció1

TÁMOP 3.1.7 prezentáció2

2013.05.24 Sajtótájékoztató

Elektronikus újság

Rádió

Szórólap

Hírdetmény

Fényképek a reklám anyagokról

Projekt fenntartási jelentés 2013-2014

Projekt fenntartási jelentés 2014-2015